Covid-19

 

På Drejverkstaden är vi mycket mån om att minska smittspridningen av Covid 19. Vi följer just nu den gällande pandemilagen (antal pers/m2) . Alla har också sin egen drejplats med skyddande plexiglas emellan varje deltagare. 

Vi fortsätter också självklart att följa Folkhälsomyndigheternas alla restriktioner.  Vid eventuella inställda kurser pga covid 19 och eventuella ytterligare restriktioner, kommer full kursavgift återbetalas. 

Drejverkstaden följer noga utvecklingen och lyssnar till de allmänna rekommendationer gällande coronaviruset (covid-19) som uppdateras kontinuerligt av regeringen och Folkhälsomyndigheten. 

Vi har anpassat våra lokaler och byggt deltagarnas platser med väl tilltaget avstånd. Varje kursdeltagare har en egen drejskiva och verkstadsplats att sitta vid. Mellan platserna är dessutom plexiglas uppsatta för att ytterligare öka tryggheten för kursdeltagarna och motverka spridning. God ventilation med både in och utdrag finns i kurslokalen. Vi har daglig lokalvård och desinficerar bla dörrhandtag och toaletter liksom har alcogel utplacerat på flera ställen i lokalen.

På plats följer vi alla folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber dig som deltagare att göra detsamma för allas trygghet. Stanna hemma om du har minsta symptom och tvätta händerna ofta. Om du eller någon in din närhet är smittad ska du stanna hemma, i enlighet med smittskyddslagen. 

Blir vi tvugna att ställa in en kurs pga corona eller eventuella rådande restriktioner gäller full återbetalning. Likaså sker återbetalning vid uppvisning av sjukintyg/läkarintyg av pågående covid 19.

Vi uppskattar din visade hänsyn och omhändertagande av dig själv och varandra.