Allmänna villkor

Minderåriga kursdeltagare

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att få gå kursen.

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Drejverkstaden förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar som t. ex. byta ledare eller ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare.

Överlåtelse av avtalet

Du får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan Drejverkstadens skriftliga godkännande. Detta innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.

Försäkring

Som deltagare är du försäkrad för olycksfall när du vistas i Drejverkstadens lokaler.