Hållbarhet i fokus

När vi startade Drejverkstaden så var det en självklarhet att bygga upp verksamheten så miljövänligt och hållbart som bara möjligt. Allt från val av lokalplats, byggande av verkstad, leverantörer, transporter, hur vi återvinner och hanterar förbrukat material till val i inköp av lera och glasyrer. 

En drejverkstad mitt i centrala Stockholm
Ett av kraven vid vårt val av lokal för verksamheten var att det skulle ligga mitt i Stockholm och därmed nära buss och tunnelbana, så både lärare och kursdeltagare enkelt kan ta sig till Drejverkstaden med hjälp av kollektivtrafik.

Val av lerleverantör
För oss är såklart själva leran en av de viktigaste inköpen och kommer också att vara den förbrukningsvara vi gör av med allra mest (ca 6-7 ton per år).  Det gör vårt val av lerleverantör ännu viktigare. Efter ett hel del sökande fick vi slutligen de bästa och mest miljömedvetna svaren av tyska Witgerts. De har en gedigen och bra miljöpolicy, och valet var då enkelt. All vår lera köps därför in från Witgerts. Vår mest inköpta lera är vår vita lera som heter: Green Body. En lera som är 100 % gjord av sekundära råvaror, dvs rester och annat som blir över när andra råvaror och mineraler urvinns. Den produceras sedan energibesparande genom våtberedning och utan värmeenergi. Den nödvändiga elkraften kommer så långt som möjligt från Witgerts egna solcellsanläggning.

Från svenska Decopottery colours, köper vi in våra färgpigment och en del engober. Decopottery är också väl miljömedvetna och det känns därför jättebra att köpa in dessa mängder av färger som de erbjuder, som används till att skapa engober av som vi sen dekorerar fint och göra mönster med.

Återvinning av lera 
På Drejverkstaden återanvänder vi all lera i största möjliga mån och detta görs på olika sätt.

1.) Ny lera används flera gånger
När kursdeltagarna tagit en ny klump lera, som sen kanske misslyckas, plattar deltagaren själv ut den på en spånskiva eller gipsbord så att vattnet torkar ut lite. När lektionen är slut tar deltagaren själv tillvara på denna lera och lägger tillbaka i sin påse. Nästa gång knådas leran extra mycket och noggrant så att alla luftbubblor försvinner, och sen är det bara att dreja med den igen!

2.) Blöt och torr lera
När lektionen är slut och man ska städa av sin drejplats, brukar det finnas en hel del blöt och kladdig lera lite överallt i både vattenhinken och på drejskivan. Denna lera försöker vi få av och samla upp så mycket som möjligt och lägga i hinken ”Blöt lera. Denna blöta lera tar vi sen hand om och återanvänder.

När man beskickar sina verk, blir det istället en hel del torr lera som också skall återvinnas. Och detta vill vi också lära deltagarna hur man gör. Så när man beskickat, samlar man upp sin läderhårda lera och lägger i en påse. Nästa gång man kommer på kurs blötlägger man denna i en bunke i ca 30 min, lägger upp den på gipsplatta för torkning under lektionens gång för att sedan knåda iordning ordentligt i slutet av lektionen. 

3) Lerfördelare under diskhon
Under diskhon står en lerfördelare/slamfördelare. I och med att det är nästintill omöjligt att inte få någon som helst lera eller annat skräp ner i diskhon och sen avloppet, så har vi också en stor lerfördelare under diskhon. I och med att lerpartiklarna är tyngre än vattnet, så sjunker dessa ganska snabbt till botten i lerfördelaren. När behållaren sen börjar bli full, häller vi av det översta rena vattnet och åker sedan med denna slamlera till återvinningsstationen (I och med att den troligen innehåller andra restpartiklar som åker ner i diskhon går det inte att återanvända denna).

Glasyrer och giftiga ämnen
Glasyr i pulverformat är farligt (både för miljö och för oss), så när man blandar ihop glasyrer skall man alltid använda skyddsmask. Men även blandad glasyr, i obränd form, är farlig för miljön och vi vill verkligen inte att dessa partiklar ska komma ut i våra avlopp. Därför har vi (förutom slamfördelaren under diskhon) också satt ut en jättestor vattenhink i glasyrrummet, där vi alltid noggrant för-sköljer de verktyg man använder. Svampar, glasyrtänger, disktrasor, behållare mm. I denna vattenhink sker samma sak som med leran. Pulvret sjunker snabbt till botten och bildar där en geggig massa. I denna massa har man sen en ny spännande glasyr klar att användas. Eller så häller man av vattnet och bränner denna sörja i tex en form i glasyrugnen. Ut får man en spännande glasartad och totalt ofarlig glasyrtallrik som man kan hänga upp på väggen som dekoration!

Många vackra glasyrer innehåller tyvärr väldigt giftiga och miljöfarliga ämnen. Detta vill vi inte vara med och bidra till på Drejverkstaden, och köper/tillverkar därför inga glasyrer (hur vackra de än är och blir) med följande ämnen i:
* Barium: Skapar en fin sidenmatt yta liksom stabiliserar glasyren. Giftigt och farligt att förtära. Får därför ej användas i bruksgods.
* Krom: Färgämne som skapar grön, röd
* Bly: Bra flussämne som sänker smältpunkten. Såklart hos oss ett absolut NO NO!
* Mangan: Färgämne som skapar violett och brun färg.
* Kadmium: Färgämne som skapar vissa gula och röda färger.
* Koboltoxid/koboltkarbonat: När det kommer till kobolt (som skapar den blå färgen i glasyrer) så är det tyvärr så att mer än hälften av världens kobolt utvinns i Kongo Kinshasa. Där förekommer både barnarbete liksom vattenföroreningar i samband med utvinningen, varpå vi tycker det är oerhört viktigt att kobolten inte kommer därifrån.

I och med att vi inte kan ha kontroll över köpta fina blå glasyrer och var kobolten i dessa utvinns (leverantörerna själva kan inte heller svara på detta), så har vi valt att inte köpa in någon blå glasyr till Drejverkstaden. Däremot blandar vi vår egna blå glasyr, då vi hittat att Lars tärn, www.larstarn.se säljer koboltoxid som utvinns i Finland. Yay!!! Lite dyrare men miljoner gånger bättre för miljö och människan. Vi hoppas verkligen att alla som blandar sina egna glasyrer börjar köpa bara finsk koboltoxid. Och alla ni som köper glasyr - lyft frågan hos din återförsäljare och börja ställa krav!

Ugn, bränning och energi
I och med att vi gör av med en hel del energi då vi bränner väldigt många alster, tycker vi det är viktigt att åtminstone göra så mycket vi kan för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Vi har valt Bra miljöval-märkt energi från God el, som erbjuder de bästa mijlöalternativen och där vinsten går till att laga planeten och slåss mot klimatkrisen.

För att energisnåla, fyller vi självklart också alltid ugnarna maximalt.