Behandling av personuppgifter

Så fort en personuppgift hanteras så kallas det att personuppgiften behandlas. Det kan vara att den samlas in, registreras, lagras, ändras eller raderas. Behandlingen av personuppgifterna utgår från de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och innebär i korthet att vi alltid informerar registrerade personer om personuppgiftshanteringen, att vi har ett tydligt syfte med hanteringen, att vi bara samlar in de specifika uppgifter vi behöver för att uppnå syftet och att vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs. 

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med ditt köp och att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför öppna med vilken information vi samlar in, hur vi samlar in den och om vi delar med oss av informationen. Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter till andra företag och vi skyddar dina personuppgifter genom att följa gällande dataskyddsregler.

Drejverkstaden behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot kunder, myndigheter och andra intressenter. Uppgifterna används också för för utveckling och analys av Drejverkstadens verksamhet samt för att kunna tillhandahålla god service.

Drejverkstaden behandlar personuppgifter om deltagaren, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer, uppgifter om utbildningsdeltagande, samt ev fotografier/bilder/ filmer/ljudupptagningar för att

1) kunna tillhandahålla och administrera kurser och utbildningar,

2) genomföra marknadsundersökningar och för informations- och marknadsföringsändamål.

Genom att tacka ja till att medverka i kursen godkänner deltagaren att Drejverkstaden inhämtar och behandlar personuppgifter om deltagaren enligt köpvillkoren.

Kontakta oss om du önskar få uppgifter på vilka typ av personuppgifter vi har på dig samt om du skulle önska att vi raderar dem.